„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rada

Skład Rady (kadencja 27.11.2016 – 26.11.2018)

 

Sektor społeczny

Przewodniczący Rady – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej reprezentowane przez Tadeusza Olszewskiego

Stowarzyszenie HEJNAŁ TRĄBKI reprezentowane przez Annę Piech

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazanach reprezentowana przez Małgorzatę Wyrobę

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie reprezentowana przez Marię Kasprzyk

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdowie reprezentowany przez Marię Mleczko

Stowarzyszenie Rozwoju Małych Miejscowości „Nasz Kamyk” reprezentowane przez Marię Węglarz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna reprezentowane przez Piotra Muchę

Stowarzyszenie „Nasza Leszczyna” reprezentowane przez Marka Dudzika

Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne reprezentowane przez Leopolda Grabowskiego

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mały Wiśnicz reprezentowane przez Lucynę Sułek

 

Sektor gospodarczy

Firma pn. Adam Kruszyna F.H.U. „ADIM” POMOC DROGOWA reprezentowana przez Adama Kruszynę

Firma pn. Tomasz Nowak Firma Handlowo Usługowa – Nowak reprezentowana przez Tomasz Nowaka

Danuta Kasprzyk Niepubliczny „Tęczowy Klub Dziecięcy” reprezentowany przez Danutę Kasprzyk

Firma pn. Ada Długosz Caffeton reprezentowana przez Adę Długosz

Firma pn. Firma „MAGI” Maria Zdebska reprezentowana przez Marię Zdebską

Firma pn. Maciej Adamski Firma Produkcyjno- Usługowo- Handlowa reprezentowana przez Macieja Adamskiego

Firma pn. Mateusz Kwinta F.P.H.U. WI-STAL reprezentowana przez Mateusza Kwintę

 

Sektor publiczny

Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Łapanów reprezentowana przez Wójta Gminy Łapanów

Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina

Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Trzciana reprezentowana przez Wójta Gminy Trzciana

Gmina Biskupice reprezentowana przez Wójta Gminy Biskupice

Gmina Gdów reprezentowana przez Wójta Gminy Gdów

Gmina Nowy Wiśnicz reprezentowana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza

Powiat Bocheński reprezentowany przez Józefa Mroczka

 

Print Friendly, PDF & Email