„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rada

Skład Rady 

SEKTOR PUBLICZNY

1. Powiat Bocheński reprezentowany przez Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego
2. Gmina Biskupice reprezentowana przez Wójta Gminy Biskupice
3. Gmina Gdów reprezentowana przez Wójta Gminy Gdów
4. Gmina Łapanów reprezentowana przez Wójta Gminy Łapanów
5. Gmina Trzciana reprezentowana przez Wójta Gminy Trzciana – Wiceprzewodniczący Rady
6. Gmina Nowy Wiśnicz reprezentowana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza
7. Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina – Wiceprzewodniczący Rady

SEKTOR SPOŁECZNY

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej reprezentowane przez Tadeusza Olszewskiego – Wiceprzewodniczący Rady
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Łazanach reprezentowana przez Małgorzatę Wyrobę
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie reprezentowana przez Marię Kasprzyk
11. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów reprezentowane przez Lucynę Włodarz
12. Stowarzyszenie Rozwoju Małych Miejscowości „Nasz Kamyk” reprezentowane przez Marię Węglarz
13. Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich pod nazwą „Gościnna Kamionna” reprezentowane przez Renatę Paruch
14. Stowarzyszenie „Nasza Leszczyna” reprezentowane przez Marka Dudzika
15. Koło Gospodyń Wiejskich Łąkta Górna reprezentowane przez Józefa Kowalczyka
16. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mały Wiśnicz reprezentowane przez Lucynę Sułek – Przewodniczący Rady

SEKTOR GOSPODARCZY

17. Firma pn. Radosław Florek PPHU Beskidzkie Klimaty reprezentowana przez Radosława Florka 
18. Firma pn. Tomasz Nowak Firma Handlowo Usługowa – Nowak reprezentowana przez Tomasz Nowaka
19. Firma pn. Danuta Kasprzyk Niepubliczny „Tęczowy Klub Dziecięcy” reprezentowany przez Danutę Kasprzyk
20. Firma pn. Ada Długosz Caffeton reprezentowana przez Adę Długosz
21. Firma pn. Firma „MAGI” Maria Zdebska reprezentowana przez Marię Zdebską
22. Firma pn. Grabska Zofia DFHlive reprezentowana przez Zofię Grabską
23. Firma pn. Mateusz Kwinta F.P.H.U. WI-STAL reprezentowana przez Mateusza Kwintę
24. Rolnik – Tadeusz Kozioł

Print Friendly, PDF & Email