„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rada

Skład Rady (kadencja 27.11.2018 – 26.11.2020)

SEKTOR PUBLICZNY

1. Powiat Bocheński reprezentowany przez Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego
2. Gmina Biskupice reprezentowana przez Wójta Gminy Biskupice
3. Gmina Gdów reprezentowana przez Wójta Gminy Gdów
4. Gmina Łapanów reprezentowana przez Wójta Gminy Łapanów
5. Gmina Trzciana reprezentowana przez Wójta Gminy Trzciana – Wiceprzewodniczący Rady
6. Gmina Nowy Wiśnicz reprezentowana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza
7. Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina – Wiceprzewodniczący Rady

SEKTOR SPOŁECZNY

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej reprezentowane przez Tadeusza Olszewskiego – Wiceprzewodniczący Rady
9. Krystyna Batko – Przedstawiciel Grupy Nieformalnej
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Łazanach reprezentowana przez Małgorzatę Wyrobę
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie reprezentowana przez Marię Kasprzyk
12. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdowie reprezentowany przez Marię Mleczko
13. Stowarzyszenie Rozwoju Małych Miejscowości „Nasz Kamyk” reprezentowane przez Marię Węglarz
14. Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich pod nazwą „Gościnna Kamionna” reprezentowane przez Renatę Paruch
15. Stowarzyszenie „Nasza Leszczyna” reprezentowane przez Marka Dudzika
16. Stowarzyszenie „Z Nurtem Sanki” reprezentowane przez Elżbietę Zelek
17. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mały Wiśnicz reprezentowane przez Lucynę Sułek – Przewodniczący Rady

SEKTOR GOSPODARCZY

18. Firma pn. Patryk Rutkowski ETNOszafa reprezentowana przez Patryka Rutkowskiego
19. Firma pn. Tomasz Nowak Firma Handlowo Usługowa – Nowak reprezentowana przez Tomasz Nowaka
20. Firma pn. Danuta Kasprzyk Niepubliczny „Tęczowy Klub Dziecięcy” reprezentowany przez Danutę Kasprzyk
21. Firma pn. Ada Długosz Caffeton reprezentowana przez Adę Długosz
22. Firma pn. Firma „MAGI” Maria Zdebska reprezentowana przez Marię Zdebską
23. Firma pn. Grabska Zofia DFHlive reprezentowana przez Zofię Grabską
24. Firma pn. Mateusz Kwinta F.P.H.U. WI-STAL reprezentowana przez Mateusza Kwintę