„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Raport Europejskiego stowarzyszenia LGD- ELARD – dobre przykłady z LGD Dolina Raby

Europejskie stowarzyszenie LGD – ELARD opracowało raport zatytułowany „ELARD survey: Integrated rural development and LEADER/CLLD”. Opracowanie zawiera 26 przykładów projektów i działań z 17 krajów (w tym dwóch spoza Unii Europejskiej) na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wśród tych przykładów są dwa z Polski – „Rozwijanie lokalnych produktów żywnościowych na obszarze LGD Dolna Raby” i „Inkubator kuchenny w Zakrzowie”. Opracowanie w załączeniu (w języku angielskim). Informacja o Polsce na stronach 37-39.

Good-practice-Integrated-Devel_survey_2017

Print Friendly, PDF & Email