„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Realizacja kolejnego małego projektu

Zapraszamy do udziału w realizacji projektu członka LGD – Centrum Kultury w Gdowie pn. Zwiększenie dostępu społeczności do lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację dwudniowej imprezy plenerowej „Święto Ziemi Gdowskiej” w dniach 6-7 sierpnia 2011 roku.

Print Friendly, PDF & Email