„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Realizacja operacji pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 03.06.2019 r. – 31.10.2019 r. realizuje operację pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”.

Operacja pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów mająca na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy mieszkańcom (w tym: rolnikom, mikroprzedsiębiorcom, KGW) i uczniom rolniczej szkoły średniej z terenu LGD „Dolina Raby” oraz wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w zakresie małego przetwórstwa jak również promocja i rozpowszechnianie rezultatów dotychczas prowadzonych działań i zrealizowanych projektów w tym obszarze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie ilości przetwórców żywności tradycyjnej lub ekologicznej w ciągu dwóch lat od zrealizowania operacji jak również lepsza współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich.

 

LGD „Dolina Raby” informuje o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW oraz o portalu internetowym http://ksow.pl

Print Friendly, PDF & Email