„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Realizacja operacji własnej pt. „Organizacja szkoleń oraz wizyty zawodoznawczej…”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 31 grudnia 2018 r. – 31.12.2019 r. realizuje operację własną pt. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej”.

Operacja pn. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej” mająca na celu przeszkolenie osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej poprzez organizację szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej do momentu złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie 13 osób.

Print Friendly, PDF & Email