„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Realizacja projektu grantowego pt. „Promocja turystyczna obszaru”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od dnia 27 grudnia 2018 r. – 30.11.2019 r. realizuje projekt grantowy pt. „Promocja turystyczna obszaru” w ramach którego realizowanych jest pięć zadań powierzonych pięciu grantobiorcom. 

Operacja pn. „Promocja turystyczna obszaru” mające na celu promocję turystyczną obszaru LGD Dolina Raby poprzez zakup wyposażenia, stworzenie wystawy promocyjnej, organizację wydarzenia promocyjnego, zakup strojów, wydanie folderu oraz stworzenie filmu promocyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność końcową  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Przewidywane wyniki operacji: wypromowanie turystyczne obszaru LGD Dolina Raby.

Print Friendly, PDF & Email