„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rekrutacja do projektu ERASMUS +

Poszukujemy osób zainteresowanych udziałem w warsztatach w ramach projektu Glokalizacja w edukacji dorosłych, które odbędą się w dniach 5-8 kwietnia na Słowacji w okolicy Bańskiej Szczawnicy. Osoby zainteresowane udziałem powinny być związane z edukacją dorosłych i posługiwać się językiem angielskim. Więcej informacji o projekcie i pierwszych warsztatach można znaleźć na naszej stronie tutaj

Bliższe informacje pod nr tel. 600 856 375 lub kwatera@onet.pl

 

Print Friendly, PDF & Email