logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Rekrutacja na konferencję „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”

by admin

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza rekrutację na bezpłatną konferencję pt. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”. 

KONFERENCJA

„MAŁE PRZETWÓRSTWO I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA SZANSĄ DLA PRODUCENTÓW, ZDROWIEM DLA KONSUMENTÓW”

PROGRAM KONFERENCJI:

14 września 2019 r. Bacówka na Zadzielu, Rozdziele 185, 32-731 Żegocina

9.00 – 10.00 Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

10.00 – 12.00 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

12.00 – 13.00 Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego – przykłady dobrych praktyk .

13.00 – 14.30 Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Konferencja adresowana jest do następujących grup odbiorców:

1) Mieszkańcy LGD „Dolina Raby” (w tym w szczególności rolnicy i mikroprzedsiębiorcy, KGW).
2) Uczniowie ostatnich klas działającej na terenie LGD „Dolina Raby” szkoły średniej o kierunkach rolniczych i gastronomicznych.
3) Małopolskie LGD.

Rekrutacja:

Konferencja przewidziana jest maksymalnie dla 40 osób.
Uczestnicy zostaną zrekrutowani na podstawie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu się na konferencje decyduje kolejności zgłoszeń, przy czym dla uczniów szkoły średniej przewiduje się minimum pięć miejsc na konferencji i jedno dla opiekuna grupy, a dla przedstawicieli Małopolskich LGD m.in. 4 miejsca w związku z czym organizator zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji co do zakwalifikowania się do udziału w konferencji.

Wyżywienie:

Podczas trwania konferencji przez cały czas będzie czynny bufet kawowy, a także zostanie podane gorące danie jednogarnkowe.

Dodatkowe atrakcje:

Bezpośrednio po konferencji istnieje możliwość wzięcia udziału w imprezie promocyjnej pn. IX Festiwal Rosołu, podczas, której uczestnicy będą mogli w sposób namacalny zapoznać się z działalnością organizacji wiejskich m.in. KGW, degustować produkty i potrawy lokalne, a także zobaczyć przykłady dobrych praktyk z terenu LGD „Dolina Raby” i partnerów projektu  np. lokalnych przetwórców żywności, którzy skorzystali ze środków PROW 2007-2013 i/lub 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy

Skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać na email: biuro@dolinaraby.pl lub dostarczyć do biura LGD Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy