logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Rekrutacja na szkolenia związane z podejmowaniem działalności

by admin

Rekrutacja uczestników na szkolenia

 LGD „Dolina Raby” ogłasza rekrutację uczestników na szkolenia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Realizacja projektu szkoleniowego uzależniona jest od liczby chętnych na szkolenia. W przypadku nie uzbierania odpowiedniej liczby uczestników projekt nie będzie realizowany. Maksymalna ilość uczestników 30 osób.

 Rekrutacja trwa do 28 lutego 2017 r.

 Osoby zainteresowane powinny zgłaszać swój udział telefonicznie pod nr 14 685 44 44 lub na e-mail biuro@dolinaraby.pl

 Zakres tematyczny operacji

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:

Przeprowadzenie 3 szkoleń dla łącznie grupy 30 osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Każde szkolenie będzie trwać 5 dni w jednym dniu 6 godzin, łącznie 30 godzin dla każdej grupy szkoleniowej. Trzy grupy szkoleniowe każda po 10 osób.

Celem projektu jest przygotowane osób i podmiotów do podjęcia działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1. Przewiduje się zajęcia głównie o charakterze warsztatowym, których końcowym efektem będzie nie tylko podniesienie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ale także przygotowanie przez osoby i podmioty uczestniczące w szkoleniu, swoich biznes-planów. Osoby z grup defaworyzowanych będą miały pierwszeństwo w naborze do udziału w szkoleniu.

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia:

  • Innowacyjność w działalności gospodarczej w tym omówienie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  • Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności (rejestracja, formy prawne, podatki, ubezpieczenia itp.)
  • Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Biznes plan w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Pomoc w przygotowaniu swojego biznes planu przez każdego uczestnika szkolenia (warsztaty z przygotowania indywidualnych biznesplanów będą obejmować przynajmniej 40% czasu całego 5 dniowego szkolenia; jeden trener będzie zajmować się nie więcej niż 5 osobami)
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy