Strona główna

Rekrutacja na szkolenia związane z podejmowaniem działalności

15/02/2017
Rekrutacja na szkolenia związane z podejmowaniem działalności

Rekrutacja uczestników na szkolenia

 LGD „Dolina Raby” ogłasza rekrutację uczestników na szkolenia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.

Realizacja projektu szkoleniowego uzależniona jest od liczby chętnych na szkolenia. W przypadku nie uzbierania odpowiedniej liczby uczestników projekt nie będzie realizowany. Maksymalna ilość uczestników 30 osób.

 Rekrutacja trwa do 28 lutego 2017 r.

 Osoby zainteresowane powinny zgłaszać swój udział telefonicznie pod nr 14 685 44 44 lub na e-mail biuro@dolinaraby.pl

 Zakres tematyczny operacji

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:

Przeprowadzenie 3 szkoleń dla łącznie grupy 30 osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Każde szkolenie będzie trwać 5 dni w jednym dniu 6 godzin, łącznie 30 godzin dla każdej grupy szkoleniowej. Trzy grupy szkoleniowe każda po 10 osób.

Celem projektu jest przygotowane osób i podmiotów do podjęcia działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1. Przewiduje się zajęcia głównie o charakterze warsztatowym, których końcowym efektem będzie nie tylko podniesienie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ale także przygotowanie przez osoby i podmioty uczestniczące w szkoleniu, swoich biznes-planów. Osoby z grup defaworyzowanych będą miały pierwszeństwo w naborze do udziału w szkoleniu.

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia:

  • Innowacyjność w działalności gospodarczej w tym omówienie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  • Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności (rejestracja, formy prawne, podatki, ubezpieczenia itp.)
  • Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Biznes plan w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Pomoc w przygotowaniu swojego biznes planu przez każdego uczestnika szkolenia (warsztaty z przygotowania indywidualnych biznesplanów będą obejmować przynajmniej 40% czasu całego 5 dniowego szkolenia; jeden trener będzie zajmować się nie więcej niż 5 osobami)