„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rekrutacja uczestników do projektów współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza nabór osób na uczestników projektów współpracy:

I. Spotkanie Kultur Kulinarnych Polski i Finlandii – wyjazd na 3 dni we wrześniu 2014 r. do Finlandii

2 osoby

II. Tradycyjna Kuchnia Polska i Irlandzka – wyjazd na 3 dni w październiku 2014 r. do Irlandii

8 osób

W obu przypadkach o wyborze będą decydowały następujące kryteria:

1. Umiejętność gotowania narodowych i lokalnych potraw, które zostaną przygotowane podczas wyjazdu i zaprezentowane. W Finlandii dwa dni na targach (głównie wypieki i desery), dwie osoby. Osoby uczestniczące w wyjeździe do Finlandii będą zobowiązane przeprowadzić pokaz przygotowania potraw fińskich, które poznają podczas wyjazdu.W Irlandii podczas imprezy promującej polskie potrawy, osiem osób. 

2. Umiejętności i wiedza związana z celami wyjazdów, dotychczasowa współpraca z LGD, nagrody i wyróżnienia w organizowanych przez LGD imprezach, konkursach, aktywność w działaniach LGD oraz możliwość wykorzystania doświadczeń nabytych podczas wyjazdu.

Wybór osób nastąpi decyzją Zarządu LGD.

Zgłoszenia osób należy dokonać na załączonych formularzach w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2014 r. do biura LGD e-mailem: biuro@dolinaraby.pl lub pocztą tradycyjną.

[wpdm_file id=139 title=”true” ]

[wpdm_file id=140 title=”true” ]

 

 

Print Friendly, PDF & Email