„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze spotkania World Cafe nt przygotowania nowego projektu LSR

W dniu 24.06.2014 r. w Centrum Kultury w Łapanowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania wstępnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dolina Raby na lata 2014-2020. Spotkanie zostało poprowadzone przez Prezesa LGD „Dolina Raby” Pana Krzysztofa Kwaterę z wykorzystaniem metody partycypacji obywatelskiej World Café. W klimacie „kawiarnianej atmosfery” wszystkie zainteresowane osoby współpracowały nad opracowaniem  analizy SWOT oraz głównych kierunków rozwoju obszaru. W spotkaniu wzięli udział członkowie LGD, przedstawiciele instytucji publicznych, mieszkańcy obszaru, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę przy tworzeniu nowego dokumentu strategicznego.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email