„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 24.11.2014 r. odbyło się XIX Walne Zebranie Członków (czyt. dal. WZC) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.
WZC zostało poprzedzone przeprowadzeniem szkolenia dla zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR.
Podczas WZC nastąpiło odczytanie sprawozdań ustępujących władz. W związku z upływem kadencji dotychczasowych władz nastąpił wybór nowych władz Stowarzyszenia.
Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera przedstawił informacje o bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz zaprezentował projekt Lokalnej Strategii Rozwoju w świetle projektów programowych na lata 2014-2020.
Wszystkim Członkom Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy na wysoką frekwencję podczas WZC.

 

Print Friendly, PDF & Email