„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych

W grudniu odbyły się warsztaty kulinarna oraz warsztaty rękodzielnicze. Warsztaty to kolejny element projektu współpracy „Tradycje Beskidu Wyspowego” realizowanego przez LGD „Dolina Raby” wspólnie z LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

W dniu 8.12.2014 r. odbyły się warsztaty kulinarne poświęcone przygotowaniu karpia. Prowadzącym warsztaty był Jakub Kasiński. Uczestnicy warsztatów przygotowali karpia na kilka sposobów.

W dniu 10.12.2014 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu, odbyły się warsztaty rękodzielnicze pt. „SYMBOLIKA BOŻONARODZENIOWEGO DRZEWKA I OZDÓB”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Bernadettę Błoniarz i  Agatę Załupską. Wprowadzeniem do warsztatów była prezentacja dotycząca genezy choinki,  wierzeń z nią związanych i zwyczajów, symboliki choinki i wieszanych na niej ozdób. Podczas warsztatów zostały wykonane choinki w technice papieroplastycznej, sznurkowej, choinkowa świeca, ozdobne opakowania na prezenty, tradycyjne ozdoby choinkowe z papieru, sznurka i słomy.

Print Friendly, PDF & Email