„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z wydarzeń promocyjnych w poszczególnych gminach

Podczas organizowanych wydarzeń  rekreacyjnych w poszczególnych gminach należących do LGD „Dolina Raby” pracownicy biura zorganizowali punkty informacyjno – konsultacyjne.

Zainteresowane osoby mogły uzyskać informację podczas następujących wydarzeń:

18 maja w Podolanach  podczas Majówki w Podolanach.

8 czerwca  w Nowym  Wiśniczu podczas Muzyczno – Rękodzielniczego  Jarmarku

22 czerwca w Tomaszkowicach podczas imprezy plenerowej Powitanie Lata „Naleśniki na 100 sposobów”

6 lipca w Łapanowie podczas  Dni Łapanowa

19 lipca w Żegocinie podczas Pikniku Beskidzkie Rytmy i Smaki

27 lipca w Trzcianie  podczas Święta Gminy Trzciana

W punktach informacyjnych pracownicy biura udzielali informacji o dofinansowaniu z EFRROW w ramach osi 4 „LEADER” działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013. Oprócz uzyskanych informacji zainteresowanym rozdawane cheapest electronic cigarette były upominki promocyjne. Warto wspomnieć, że Muzyczno Rękodzielniczy Jarmark oraz Powitanie Lata „Naleśniki na 100 sposobów” zostały wsparte z EFRROW w ramach osi 4 „LEADER” za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”.

Pracownicy informowali zainteresowanych, iż w najbliższych dniach tj. od 14 do 28 lipca 2014 r. będzie trwał nabór na operacje z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Na terenie LGD „Dolina Raby” można zauważyć z roku na rok zwiększone zainteresowanie produktem lokalnym. Majówka w Podolanach, Muzyczno – Rękodzielniczy Jarmark oraz Powitanie Lata „Naleśniki na 100 sposobów” zostały zorganizowane aby pokazać produktu wytwarzane na terenie LGD.  Głównym celem organizowanych przedsięwzięć było inicjowanie powstawania tradycyjnych produktów regionalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

_DSC0443 (Kopiowanie) _DSC0524 (Kopiowanie) 68.jpg (Kopiowanie) SAM_0691 (Kopiowanie) SAM_0701 (Kopiowanie) SAM_0721 (Kopiowanie) SAM_0842 (Kopiowanie) SAM_0870 (Kopiowanie) SAM_0874 (Kopiowanie) SAM_0896 (Kopiowanie) SAM_0973 (Kopiowanie) SAM_0977 (Kopiowanie) SAM_0989 (Kopiowanie) SAM_0998 (Kopiowanie) SAM_1014 (Kopiowanie)

Print Friendly, PDF & Email