logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Podsumowanie cyklu szkoleniowego dla przedsiębiorców w ramach projektu „Ekspert ds. innowacji”

by admin

Cykl obowiązkowych szkoleń w ramach projektu  pt. „Ekspert ds. innowacji” dobiegł końca. Warto podsumować kilka zagadnień związanych z projektem. Projekt w swoim głównym założeniu zakładał zwiększenie konkurencyjności mikro i małych firm uzyskanej dzięki wdrażaniu i właściwemu zarządzaniu innowacjami. Kolejnym celem projektu było podniesienie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności pracowników mikro i małych firm do potrzeb gospodarki regionu. Szkolenia służyły również pokazaniu aspektów na które będzie kładziony nacisk w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście przedsiębiorczości.
Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zostali zakwalifikowani właściciele i pracownicy mikro i małych firm posiadających siedzibę, oddział na terenie województwa małopolskiego. Szkolenia odbywały się w Nowym Wiśniczu w czterech następujących blokach tematycznych: innowacje organizacyjne, procesowe, marketingowe oraz technologiczne. W trakcie szkoleń wykorzystywano gry symulacyjne. Szkolenia zostały przeprowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w doradztwie biznesowo–organizacyjnym, planowaniu strategicznym, zarządzaniu projektami oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Po zakończeniu obowiązkowego cyklu szkoleń z zakresu innowacyjności zainteresowani mogą dalej kontynuować cykl szkoleń indywidualnych dopasowanych tematycznie do każdego uczestnika.
Cykl szkoleniowy został przygotowany przez  Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, natomiast rekrutacją uczestników została powierzona Stowarzyszeniu  Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Uczestnikom gratulujemy wytrwałości i zdobytej wiedzy, która może okazać się bardzo potrzebna na gruncie prowadzonych przedsiębiorstw .

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy