„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z warsztatów bibułkarskich

 

 W dniu 16 września 2011 biuro LGD „Dolina Raby” zorganizowało warsztaty aktywizacyjne z bibułkarstwa. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół w Dąbrowicy, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Głównymi uczestniczkami były panie z kół gospodyń wiejskich, ale także przedstawicielki domów kultury i nauczycielki.  Spotkanie rozpoczął Pan Patryk Paszkot, który przywitał uczestniczki, przedstawił stowarzyszenie oraz udzielił informacji nt. możliwości skorzystania ze środków Osi 4 LEADER. Część warsztatową prowadziła Pani Stanisława Oleksy z Limanowej, która od wielu lat zajmuje się rękodziełem artystycznym. Panie otrzymały niezbędne materiały warsztatowe i pod okiem instruktorki przystąpiły do wykonywania pierwszego kwiatu. W miarę upływu czasu kwiaty nabierały coraz piękniejszego wyglądu, a umiejętności manualne uczestniczek rosły co było widać po wyrazach twarzy. Każda z Pań wykonała po siedem różnych kwiatów między innymi róże, maki, krokusy, rumianki. Z wykonanych kwiatów powstały piękne bukiety, co zostało uwiecznione na wspólnym zdjęciu. Panie wyraziły bardzo duże uznanie dla tego typu warsztatów i wyraziły chęć wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Jednym z celów LGD było zainteresowanie KGW rękodziełem w celu wykorzystania go do promocji obszaru, a także jako elementu wystroju stoiska wystawowego.

Tekst: Patryk Paszkot – Asystent Kierownika

Print Friendly, PDF & Email