„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z warsztatów kulinarnych

W dniu 18.08.2016 r. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu dofinansowanego z Mecenatu Małopolski. Warsztaty prowadził Pan Maciej Szymanowski – technolog żywności. W warsztatach wzięła udział grupa mieszkańców obszaru LGD „Dolina Raby”.

Print Friendly, PDF & Email