logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Relacja z XXXIII Walnego Zebrania Członków

by admin

W dniu 30.06.2021 r. w Centrum Kultury w Gdowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”. Podczas zebrania podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r. : merytorycznego i finansowego Zarządu Stowarzyszenia, z działalności Rady oraz z działalności Komisji Rewizyjnej. Następnie Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2020 r. Panu Janowi Marcinkowi, Panu Markowi Palejowi, Panu Piotrowi Mucha, Pani Małgorzacie Brzegowej oraz Pani Wiolecie Chmieli. Walne Zebranie Członków udzieliło także absolutorium za 2020 r. Radzie i Komisji Rewizyjnej. Kolejno przyjęto sprawozdanie z monitoringu LSR w okresie od 09.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Prezes Zarządu Pan Jan Marcinek wraz z pracownikami Biura przedstawili plany działalności LGD na druga połowę 2020 r. oraz na rok 2021. Skromny poczęstunek na spotkanie przygotowała Spółdzielnia Socjalna Tradycje Regionalne z Gdowa. 

Do pobrania prezentacja z Walnego Zebrania Członków:

PRZENTACJA WZC 30.06.2021

Sprawozdanie z monitoringu LSR 09.09.2020 do 30.06.2021

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy