logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Relacja ze szkolenia dla przedsiębiorców

by admin

W dniu 31 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się zorganizowane przez LGD szkolenie pt. „Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. Szkolenie zgromadziło ponad 40 uczestników zainteresowanych uzyskaniem dotacji. Omówiono możliwości wsparcia inwestycji z zakresu turystyki, przetwórstwa żywności, firm drzewnych i budowlanych, usług księgowych i informatycznych. Spotkanie prowadziła Pani Marta Starmach z krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Pan Patryk Paszkot – LGD.

Poruszono następujące tematy:

  • Cele i przedsięwzięcia LSR,
  • Procedura oceny i wyboru projektu w LGD
  • Zasady udzielania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • Zasady udzielania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  • Dokumentacja aplikacyjna
  • Rozliczanie projektu
  • Indywidualne konsultacje z zainteresowanymi

Do momentu zakończenia naboru będą trwały indywidualne konsultacje w biurze LGD od pon – pt w godz. 9.00 – 14.00.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy