„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia dla przedsiębiorców

W dniu 31 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się zorganizowane przez LGD szkolenie pt. „Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. Szkolenie zgromadziło ponad 40 uczestników zainteresowanych uzyskaniem dotacji. Omówiono możliwości wsparcia inwestycji z zakresu turystyki, przetwórstwa żywności, firm drzewnych i budowlanych, usług księgowych i informatycznych. Spotkanie prowadziła Pani Marta Starmach z krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Pan Patryk Paszkot – LGD.

Poruszono następujące tematy:

  • Cele i przedsięwzięcia LSR,
  • Procedura oceny i wyboru projektu w LGD
  • Zasady udzielania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • Zasady udzielania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  • Dokumentacja aplikacyjna
  • Rozliczanie projektu
  • Indywidualne konsultacje z zainteresowanymi

Do momentu zakończenia naboru będą trwały indywidualne konsultacje w biurze LGD od pon – pt w godz. 9.00 – 14.00.

 

 

Print Friendly, PDF & Email