„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia „Wdrażanie LSR”

26 kwietnia 2012 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szkolenie obejmowało:

  • Zapoznanie uczestników z głównymi założeniami strategii;
  • Zapoznanie uczestników z procedurą wyboru projektu;
  • Przedstawienie stanu wykorzystania poszczególnych przedsięwzięć LSR;
  • Przedstawienie poddziałań z zakresu których można składać wniosku aplikacyjne;
  • Małe projekty – szczegółowa prezentacja (zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia MRiRW z 9 marca 2012);

Sprawy bieżące funkcjonowania stowarzyszenia.

Szkolenie zgromadziło ponad 30 uczestników z rożnych gmin LGD, wiele osób chętnie konsultowało indywidualnie swoje pomysły na projekty, co bardzo cieszy. Ponadto omówiliśmy kwestie bieżące związane z organizacją I Festiwalu Piosenki Andrzeja Zielińskiego. Kwestie szczegółowe przedstawiła Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie Pani Edyta Tojańska-Urbanik. Poinformowaliśmy o organizacji warsztatów dla KGW w dniu 9 maja 2012 roku, a także o planowanym na październik Festiwalu Rosołu. Zasygnalizowaliśmy gotowość do wzięcia wspólnie z KGW udziału w Małopolskim Festiwalu Smaku.

Spotkanie miało na celu przeszkolenie potencjalnych beneficjentów przed otwarciem naboru wniosków planowanego od 16.05 – 1.06 z zakresu wszystkich poddziałań wdrażanych w LGD.

Szkolenie prowadził Pan Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email