„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rezolucja Walnego Zebrania Członków z dnia 22 lutego 2013 r.

W związku z sytuacją zaistniałą podczas oceny naszego wniosku w konkursie na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w dniu 22 lutego 2013 roku podjęło  rezolucją w tej sprawie. Tekst rezolucji dostępny poniżej.

Print Friendly, PDF & Email