„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

RLKS co to jest? Poprzyj mechanizm rozwoju obszaru

Walka o RLKS wciąż trwa, nie poddajemy się. Powstała ogólnopolska strona poparcia dla RLKS. Strona nosi nazwę www.rlks-popieram.pl , jest tez facebook o tej nazwie. W związku z tym mamy wielka prośbę o klikanie na poparcie dla RLKS, tym sposobem możemy w dość krótkim czasie osiągnąć dobre wyniki w poparciu, zachęcam do mobilizacji w tej sprawie, może uda się jeszcze coś powalczyć, jak pokażemy ze za nami stoją ludzie z którymi wdrażamy wspólnie oddolne podejście. Informacja techniczna jest taka, ze w każdym momencie lista z poparciem generuje się w formacie excela i jest do dyspozycji.

[wpdm_file id=130 title=”true” ]

Zachęcamy także do złożenia swojego podpisu pod wskazanym linkiem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/955592.html Złożenie podpisu ma na celu poparcie celów RLKS, którymi są zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru.

W załączeniu przesyłam apel ws RLKS, który powstał w trakcie Rzeczpospolitej Lokalnej. Rzeczpospolita Lokalna to konferencja poświęcona partycypacji społecznej, która w tym roku odbyła się w dniach 16-17 I 2014 w Warszawie. W konferencji wzięło udział ok. 200 uczestników z całej Polski reprezentujących różne sektory.

[wpdm_file id=131 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email