logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

„Rosół Polski” będzie na Liście Tradycyjnych Potraw Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

by admin

Niewątpliwie jedną z najbardziej znanych potraw na terenie naszego kraju jest Rosół. Na terenie LGD „Dolina Raby” na Zamku w Wiśniczu powstała pierwsza książka kucharska „Compendium ferculorum albo zebranie potraw” napisana przez sekretarza królewskiego i zarazem kuchmistrza Stanisława Czernieckiego. Rosół Polski, a dokładnie szesnaście sposobów jego przygotowania rozpoczyna zbiór przepisów kulinarnych Stanisława Czernieckiego.  Wykorzystując fakt powstanie książki na terenie LGD „Dolina Raby” oraz organizację „Festiwalu Rosołu” będącego świętem polskiej potrawy w sierpniu 2013 roku Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” złożyło wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o wpis na listę produktów tradycyjnych potrawy „Rosół Polski”. Wpis na listę to kolejny etap promocji naszego regionu przy wykorzystaniu endogenicznych czynników.  Starania promocyjne nie odbijają się pustym echem w próżni, działania LGD „Dolina Raby” zostały docenione w gazecie „Polish  Food” wydawanej na szczeblu ministerialnym oraz magazynie branżowym „Eurogospodarka”.

Zgodnie z art. 47 Ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych „ Produkty rolne i środki spożywcze których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej, zwane dalej „produktami tradycyjnymi”, mogą być wpisane na listę produktów tradycyjnych”. Podstawą wpisu na listę produktów tradycyjnych jest tradycja wytwarzania, wynosząca co najmniej 25 lat oraz szczególna i niepowtarzalna jakość związana z metodami produkcji, które gwarantują wyjątkowe cechy i właściwości otrzymanego wyrobu. Utworzenie listy produktów tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami, dotarcie do świadomości społecznej o roli produktów tradycyjnych i regionalnych jaką odgrywają na rynku europejskim i powinny odgrywać w Polsce. Wymaga myślenia w kategoriach regionu i produktu terytorialnego. System produktów tradycyjnych nie ma nic wspólnego z patentami.
Kolejnym etapem na drodze rejestracji „Rosołu Polskiego” na listę produktów tradycyjnych była prezentacja potrawy przed Radą ds. Produktów Tradycyjnych, która odbyła się 12.03.2013 r. w Krakowie. Rada ds. Produktów Tradycyjnych  zostaje powołana również do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.  Prezentacja rosołu obejmowała degustację rosołu przygotowanego przez Panie w KGW w Żegocinie. Wybór osób przygotowujących rosół nie był przypadkowy ponieważ Panie z KGW w Żegocinie zdobyły pierwsze miejsce w kategorii „Amatorzy” na najsmakowitszy rosół polski podczas II Festiwalu Rosołu w Tomaszkowicach. Oprócz degustacji została zaprezentowana prezentacja na temat historii i gotowania polskiego rosołu. Rada ds. Produktów Tradycyjnych pod przewodnictwem wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka przekazała wniosek o wpis „Rosołu Polskiego” do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister po otrzymaniu dokumentów dokonuje wpis produktu tradycyjnego na Listę Produktów Tradycyjnych.
Tekst: Anna Palczewska
Zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy