„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rozstrzygnięcie konkursu im. St. Czernieckiego na najlepszą publikację kulinarną w 2018 r.

Podczas Festiwalu Rosołu od lat 6 ogłaszane są wyniki konkursu na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach. W tym roku nagroda w konkursie – Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznana została autorom i wydawcom książki „Kuchnia Lubelska”. Publikacja została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego, a jej autorami są: Kamil Kotarski opracowanie merytoryczne publikacji  i autorskie przepisy, Olga Zalewska-Wenarska i Justyna Zalewska – autorska stylizacja fotografii kulinarnych i przepisy wypieków tradycyjnych,  Krzysztof Werema – fotografie kulinarne i okładki, Artur Żuchowski – opracowane graficzne i projekt okładki.

Ponadto przyznano wyróżnienia (w kolejności):

 1. Hanna Szymanderska; „750 tradycyjnych polskich potraw”; MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. zo.o., Warszawa
 2. „Akademia smaku ziemi łukowskiej”; Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Łuków
 3. „Akademia smaku ziemi zamojskiej”; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, Sitno
 4. „Kraina Trzech Rzek od kuchni przepisy kulinarne liderek rozwoju lokalnego”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, Oborniki
 5. Maia Sobczak, „Qmam kasze. Do ostatniego okruszka”, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa

Skład kapituły oceniającej:

 1. Łukasz Tomczak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  2. Jolanta Perkowska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju 
  3. Elżbieta Siemiątkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
  4. Krzysztof Janiak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  5. Dorota Metera – Forum Rolnictwa Ekologicznego
  6. Jacek Marcinowski – Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolski Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy.

Wręczenia nagród dokonał Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu LGD „Dolina Raby”

Wszystkim, którzy nadesłali książki na konkurs serdecznie dziękujemy. Książki zasilą zbiory Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego w Chrostowej.

Print Friendly, PDF & Email