„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ruszył portal „Gazety Łapanowskiej”

Pod adresem http://gazetalapanowska.pl/ dostępny jest już portal internetowy „Gazety Łapanowskiej”. Można na nim śledzić bieżące wydarzenia z gminy Łapanów, a także odszukać archiwalne numery wraz ze znajdującymi się w nich artykułami i zdjęciami. Wniosek pn. Wydanie gazety lokalnej „Gazeta Łapanowska” oraz aktywizacja i promocja społeczności lokalnej poprzez media związane z „Gazetą Łapanowską” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Print Friendly, PDF & Email