„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Seminaria dla rolników

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” wraz z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska zaprasza rolników oraz producentów żywności z obszaru działania LGD na specjalistyczne seminaria poświęcone dwóm tematom:

13.05.2014 r. – „BARIERY I OGRANICZENIA ORAZ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH DLA UŁATWIEŃ SPRZEDAŻY W MAŁYM PRZETWÓRSTWIE”.

14.05.2014 r. – „ROLNICTWO EKOLOGICZNE I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA(PROW 2014 – 2020)”.

Ona seminaria odbędą się w Domu Kultury w Łapanowie od godz. 10.00. Szczegóły na załączonych plakatach.

Bariery prawne

Rolnictwo ekologiczne

Print Friendly, PDF & Email