„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce…”

Na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania znajduje się informacja o seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”, które odbyło się 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Link:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/seminarium-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.

Print Friendly, PDF & Email