„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Składanie propozycji projektów w ramach LSR 2014 -2020

Zapraszamy do składania propozycji projektów do realizacji w ramach nowego LSR 2014 – 2020. Wypełnioną kart Online Casinoę należy przesłać na adres e-mail biura: biuro@dolinaraby.pl

 

[wpdm_file id=169 title=”true” ]

[wpdm_file id=170 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email