„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Smak Doliny Raby – spotkania z KGW

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich na temat możliwości pozyskiwania funduszy na realizację ich zadań i pomysłów. Spotkania dla KGW odbyły się 15.12.2010 oraz 29.12.2010. Wykładowcą była pani Renata Bukowska – Prezes Małopolskiej Sieci LGD, wieloletni praktyk w dziedzinie animacji KGW oraz pan Andrzej Ślusarczyk – Z-ca dyrektora MODR w Karniowicach.

 

{galeria}KGW{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email