„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” na targach w Krakowie

W dniach 10-12 czerwca 2016 r. w Krakowie na placu Wolnica odbywały się XII Święto Chleba. Podczas tego wydarzenia zaprezentowała się po raz pierwszy Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby”. W ofercie znalazły się lokalne miody, soki, przetwory z owoców, kompoty, makarony.

Print Friendly, PDF & Email