„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla NGO – FIO 2018 oraz szkolenie z zakresu EFS

I.

Szanowni Państwo Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, iż w terminie 26.02-21.03.2018r. planowane jest przeprowadzenie w regionach spotkań informacyjnych na temat edycji 2018 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Za organizację i koordynację spotkań odpowiedzialni są Pełnomocnicy Wojewodów ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. W najbliższym czasie (ok.19-25.02.2018r.) przedstawione zostaną szczegółowe informacje nt. harmonogramu spotkań w poszczególnych województwach.

II.

W imieniu Małopolskiej Sieci NGO, Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC zapraszamy na szkolenie: „Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 – jak z niego korzystać, jak konsultować?”

Uczestnicy: przedstawicielki i przedstawiciele małopolskich NGO

Termin: 28.02.2018 (środa), godz.: 9:30-16:45

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Żułowska 51

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączeniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program szkolenia_EFS

Zgłoszenie_formularz

Wpisał: Patryk Paszkot
               Paulina Pustułka
 

Print Friendly, PDF & Email