logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Spotkanie autorskie z Marią Stangret-Kantor – zdjęcia ze spotkania

by admin

Spotkanie autorskie z Marią Stangret-Kantor w związku z publikacją tomu jej wspomnień – „Malując progi” i otwarcie wystawy „Zamieszkać z obrazami”.

27 sierpnia 2016 – godzina 15:00 w Domu Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret
Hucisko 51, pod Gdowem

Zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z Marią Stangret-Kantor w związku z publikacją przez Fundację oraz Cricotekę tomu wspomnień artystki – „Malując progi” – połączone z otwarciem wystawy jej prac „Zamieszkać z obrazami”.
Spotkanie poprowadzi Lech Stangret – redaktor książki. Będzie to okazja do spotkania z autorką, wysłuchania opowieści o jej życiu i twórczości, oraz bliższego zapoznania z jej pracami, których wystawa uzupełni spotkanie.

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu wydarzeń związanych z publikacją wspomnień Marii Stangret-Kantor. Kolejne wydarzenia odbędą się w Krakowie oraz Warszawie jesienią tego roku.

WYSTAWA Zamieszkać z obrazami:

„Pewnego razu, kiedy pojechałam do Huciska i zobaczyłam tam dwa wielkie obrazy, zapytałam siebie, kiedy ja je zrobiłam ? I jak te obrazy łączą się z tym co robię obecnie ? Odpowiedź przyszła sama i w rzeczy samej była oczywista. Jest to po prostu – mój własny świat, moja wyobraźnia, moje przeżycia i nie warto szukać tutaj powołań na inną poetykę lub koncepcje rozwoju malarstwa. Właśnie dlatego powtarzam, że muszę zamieszkać wraz z moimi obrazami, żyć z nimi, spać… Są one jak strony dziennika. Odczuwam ostre zetknięcie się z moją wyobraźnia, moimi wspomnieniami.”
– Maria Stangret-Kantor

Już na etapie projektowania domu w Hucisku, Tadeusz Kantor nie myślał jedynie o wygodnym siedlisku sprzyjającym wypoczynkowi w bezpośrednim kontakcie z otaczającą przyrodą. Planował przede wszystkim stworzyć w tym miejscu malarskie atelier, które w przyszłości stać się miało prawdziwym domem dla jego obrazów i dzieł malarskich jego żony Marii Stangret-Kantor. Dom miał być otwartą placówką służącą badaczom i artystom. Artykułował to wyraźnie zarówno w akcie własnościowym przekazania domu małżonce, jak i w sporządzonych na jego polecenie w 1990 roku planach rozbudowy budynków znajdujących się na posesji oraz projektów rzeźbiarskich.

Na wystawę prac Marii Stangret-Kantor pt. „Zamieszkać z obrazami” składa się wybór dzieł artystki z różnych okresów jej twórczości. Chociaż obejmuje kilkadziesiąt lat jej działalności nie jest w pełni retrospektywnym pokazem. Niektóre malarskie etapy nie są reprezentowane, a pojawiają się prace, które były rzadko a czasami tylko jednokrotnie wystawiane. Prezentowane dzieła nie są przedstawiane w chronologicznym ciągu lecz w różnych, czasem zaskakujących zestawieniach. Ekspozycja zaaranżowana jest tak, by wkomponowywała się w wystrój pokoi i pomieszczeń (będący także zasługą artystki). Rozgrywa się na wszystkich kondygnacjach dużego Domu i w małym budynku pomocniczym.

Ideę układu wystawy zainspirowały wspomnienia artystki opublikowane w książce pt. „Malując progi”, gdzie we wstępie pisała: „Każda próba przywołania odległego w czasie obrazu, natychmiast daje impuls naszej pamięci do ataku szczegółami, fragmentami przypominanych zdarzeń czy osób. Kawałki obrazów egzystujące gdzieś głęboko ukryte w naszej świadomości czy raczej podświadomości, nagle odżywają wykazując wyjątkową zdolność do kreowania wyostrzonego wizerunku detalu. Nie przestrzegają przy tym żadnej jedności czasu i miejsca. Nie obchodzi ich, że nie można złożyć z nich całości. Są jak puzzle z różnych kompletów. Natrętnie nachodzą na siebie, przenikając wzajemnie i rozchodząc w różnych kierunkach.”

Wystawa czynna: 28 sierpnia – 15 września 2016, od piątku do niedzieli w godzinach 12-16

więcej informacji o wystawie:

Maria Stangret-Kantor – Zamieszkać z obrazami

Fundacja im. Tadeusza Kantora / Tadeusz Kantor Foundation

Partnerzy:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Lokalna Grupa Działania – Dolina Raby
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy