„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie dla przedsiębiorców branży drzewnej 3.11.2010

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania dla przedsiębiorców branży drzewnej – przetwórców drzewa z terenu LGD pt. „Czy Dolina Raby ma szansę na innowacyjny i prężny sektor drzewny”. Na spotkaniu informowaliśmy o możliwości dofinansowania projektów z przedsięwzięcia LSR Klaster drzewny, a także rozmawiliśmy na temat możliwości transferu nowoczesnych technologii produkcji na przykładzie doświadczeń finlandzkich. Spotkanie prowadził pan Krzysztof Kwatera – Prezes LGD. Spotkanie zaowocowało ciekawą inicjatywą. Jeden z uczestników złożył projekt na przeprowadzenie szkoleń z naszymi partnerami z Finlandii na temat nowoczesnych technologii produkcji i wydanie publikacji o firmach branży drzewnej.

{galeria}klaster{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email