Strona główna

Spotkanie Forum Lokalnego

Spotkanie Forum Lokalnego

W związku z możliwością wprowadzenia zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru odbędzie się spotkanie Forum Lokalnego (Rada + Zarząd LGD) w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 17:30 w biurze LGD. Jest możliwość udziału 5 osób zainteresowanych konsultacjami. Prosimy o zgłaszania do biura tel. 14 685 44 44.