logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Spotkanie Forum Lokalnego

by admin

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji LSR, zgodnie z naszą procedurą zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w biurze LGD „Dolina Raby” w Chrostowej 1B. Forum Lokalne stanowią (Członkowie Rady, Zarządu oraz zaproszeni goście) i jest ono formą konsultacji proponowanych zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru. Proponowane przez nas zmiany w LSR dotyczą głównie możliwości realizacji projektów własnych i co się z tym wiąże odpowiednim przesunięciem kwot w tym zakresie. Na spotkaniu zastanowimy się również czy zmian wymagają lokalne kryteria wyboru. Wszystkie kwestie zostaną szczegółowo omówione na spotkaniu. Do pobrania LSR z naniesionymi na czerwono propozycjami zmian. Wyniki prac Forum Lokalnego, zostaną poddane konsultacją społecznym po czym Zarząd przedstawi ostateczny kształt wszystkich zmian Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.

W spotkaniu Forum Lokalnego mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru, zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się poprzez adres e-mail biuro@dolinaraby.pl lub telefonicznie 14 685 44 44. Mieszkańców obowiązuje kolejność zgłoszeń i zastrzegamy sobie prawo odmowy udziału jeśli liczba chętnych przekroczy nasze możliwości lokalowe.

LSR Dolina Raby 2016-2020_propozycje zmian na Forum Lokalne.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy