„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji LSR, zgodnie z naszą procedurą zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w biurze LGD „Dolina Raby” w Chrostowej 1B. Forum Lokalne stanowią (Członkowie Rady, Zarządu oraz zaproszeni goście) i jest ono formą konsultacji proponowanych zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru. Proponowane przez nas zmiany w LSR dotyczą głównie możliwości realizacji projektów własnych i co się z tym wiąże odpowiednim przesunięciem kwot w tym zakresie. Na spotkaniu zastanowimy się również czy zmian wymagają lokalne kryteria wyboru. Wszystkie kwestie zostaną szczegółowo omówione na spotkaniu. Do pobrania LSR z naniesionymi na czerwono propozycjami zmian. Wyniki prac Forum Lokalnego, zostaną poddane konsultacją społecznym po czym Zarząd przedstawi ostateczny kształt wszystkich zmian Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.

W spotkaniu Forum Lokalnego mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru, zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się poprzez adres e-mail biuro@dolinaraby.pl lub telefonicznie 14 685 44 44. Mieszkańców obowiązuje kolejność zgłoszeń i zastrzegamy sobie prawo odmowy udziału jeśli liczba chętnych przekroczy nasze możliwości lokalowe.

LSR Dolina Raby 2016-2020_propozycje zmian na Forum Lokalne.

Print Friendly, PDF & Email