„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie Forum Lokalnego

W dniu 10.11.2015 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie Forum Lokalnego „Doliny Raby”. Forum Lokalne stanowią członkowie Zarządu i Rady LGD oraz inne osoby, które wyrażają zainteresowanie jego pracami i zostaną doproszone do udziału w Forum.

Celem Forum jest konsultacja najważniejszych spraw, istotnych dla LGD, a taką sprawą jest w obecnym okresie przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla okresu 2014-2020.

Na spotkaniu j/w przedstawimy Państwu stan obecnych prac i kierunek dalszych w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz postawimy do rozstrzygnięcia kilka dylematów takich jak skład Rady (jej ilość i struktura członków), kryteria wyboru projektów, podział budżetu.

Odnośnie ilości i struktury członków Rady – kryteria wyboru LSR preferują Rady poniżej
15 osób, posiadające w swoim składzie przedstawicieli podmiotów publicznych tylko w 30%. Preferowana jest też publikacja na stronie internetowej LGD tzw. rejestru powiązań członków Rady (informacji istotnych dla ustalenia bezstronności członków Rady).

Wszystkie osoby nie będące członami Zarządu lub Rady, a które chciałyby uczestniczyć w pracach Forum zapraszamy do zgłaszania się w tym tygodniu do Biura LGD. Decyzję o udziale o zaproszeniu podejmie Zarząd LGD. Ilość zaproszeń jest ograniczona.

Print Friendly, PDF & Email