„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie i szkolenie dla przedstawicieli branży turystycznej 28.11.2010

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania aktywizująco – informacyjnego pt. „Czy Dolina Raby ma szansę na rozwój turystyki”. Spotkanie zgromadziło licznych zainteresowanych. Podczas szkolenia wskazywaliśmy źródła finansowania działalności agro i turystycznej z PROW. Szkolenie prowadzili ze strony LGD pan Patryk Paszkot – asystent kierownika biura, ze strony PZDR MODR pan Wacław Majcher – kierownik, pan Henryk Pałka – specjalista.

{galeria}turystyka2{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email