„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie informacyjno szkoleniowe o projektach grantowych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne odnośnie możliwości dofinansowania w ramach tzw. projektów grantowych, które odbędzie się 27.07.2017r. o godz. 17.30 w Centrum Kultury w Łapanowie (mała sala). LGD Dolina Raby jeszcze w tym roku planuje uruchomić nabór na zadania w ramach projektów grantowych związanych z promocją turystyczną obszaru, promocją markowej żywotności oraz działaniami związanymi z zachowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowo-historycznych w tym tradycji regionalnych.
Zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe z terenu LGD , osoby prawne w tym kółka rolnicze, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD, którzy chcą realizować projekty niekomercyjne dla lokalnej społeczności.
Zapraszamy także pracowników gmin odpowiedzialnych za fundusze europejskie, którzy mogą wesprzeć merytorycznie organizację ze swojego terenu.

Print Friendly, PDF & Email