logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Spotkanie informacyjno szkoleniowe o projektach grantowych

by admin

Zapraszamy na spotkanie informacyjne odnośnie możliwości dofinansowania w ramach tzw. projektów grantowych, które odbędzie się 27.07.2017r. o godz. 17.30 w Centrum Kultury w Łapanowie (mała sala). LGD Dolina Raby jeszcze w tym roku planuje uruchomić nabór na zadania w ramach projektów grantowych związanych z promocją turystyczną obszaru, promocją markowej żywotności oraz działaniami związanymi z zachowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowo-historycznych w tym tradycji regionalnych.
Zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe z terenu LGD , osoby prawne w tym kółka rolnicze, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne zamieszkujące obszar LGD, którzy chcą realizować projekty niekomercyjne dla lokalnej społeczności.
Zapraszamy także pracowników gmin odpowiedzialnych za fundusze europejskie, którzy mogą wesprzeć merytorycznie organizację ze swojego terenu.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy