„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie na temat symulacji LSR 2014-2020

W dniu 31 sierpnia br. w auli Urzędu Gminy Biskupice przeprowadziliśmy spotkanie na temat symulacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Rozmawiano przede wszystkim o spójności obszaru LGD, proponowanym zakresie projektów w nowej perspektywie finansowej, sposobie ich realizacji, a także prognozowanym budżecie LGD na lata 2014-2020. Pojawił się także wątek możliwego rozszerzenia LGD „Dolina Raby” o nowy obszar.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Prezes Małopolskiej Sieci LGD Renata Bukowska, Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera, Wiceprezes LGD „Dolina Raby” Krystyna Batko, Pracownicy Biura LGD, Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni oraz przedstawiciele gmin Biskupice, Gdów oraz Łapanów.

Wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy za obecność i cenne uwagi!

Print Friendly, PDF & Email