„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie nt. przyszłości PROW i kontroli LGD


Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 379

Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 1050

Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 379

Notice: Undefined index: template in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 1050

W dniu 30 kwietnia br. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszkowicach odbyło się spotkanie małopolskich LGD z Członkiem Grupy Roboczej ds. KSOW i ds. PROW 2014 -2020 Krzysztofem Kwaterą podczas, którego zaprezentowany został zarysy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz omówione zostały zagadnienia związane z kontrolą LGD. Krzysztof Kwatera – prezes LGD „Dolina Raby” przedstawił priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014-2020 oraz wpisujące się w nie poszczególne działania. Podczas spotkania omówiona została także kwestia prowadzonych przez Urząd Marszałkowski  kontroli działalności LGD, a w szczególności najczęściej pojawiających się nieprawidłowości oraz uchybień. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat przyszłości podejścia Leader oraz funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowym okresie programowania.

Poniżej załączamy dokumenty przedstawiające zarys programu PROW 2014-2020.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email