„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA JST

Szanowni Państwo,  informujemy, że w dniu 11 marca 2011 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 od godz. 12.00 odbywać się będzie spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych o statusie opp. Serdecznie zapraszamy szczegółowy program znajduje się w załączniku po kliknięciu w obrazek a potem w link:

PROGRAM SPOTKANIA

Print Friendly, PDF & Email