„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie szkoleniowe nt. Małych projektów 15.09.2010

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania aktywizująco – informacyjnego dla organizacji pozarządowych pt. „Małe projekty szansą rozwoju i promocji regionu”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wykładowcami na szkoleniu byli: pani Renata Bukowska – Prezes MS LGD i pan Krzysztof Kwatera – Prezes LGD Dolina Raby.

{galeria}turystyka{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email