„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe „Małe projekty – szansą rozwoju i promocji regionu

Lokalna Grupa Dzialania „Dolina Raby” zaprasza na spotkanie szkoleniowe pt. „Małe projekty – szansą rozwoju i promocji regionu”.

Data: 15 września 2010
Miejsce: Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
Godzina: 17.00

 

W programie między innymi:

Jak ubiegać się o środki finansowe z programu LEADER na realizację celów statutowych organizacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dolina Raby”

Spotkanie przeznaczone w szczególności do organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich gmin członkowskich LGD w tym: OSP, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, a także domy kultury, muzea, orkiestry, zespoły regionalne, rękodzielnicy, producenci potraw regionalnych itp.

Zgłoszenia do 13.09 pod nr. tel 14 685 44 44 lub 600 856 618 lub biuro@dolinaraby.pl Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo z imienia i nazwiska otrzymają certyfikaty.

Print Friendly, PDF & Email