„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Rady i spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Uprzejmie informujemy członków Rady, iż dnia 7 grudnia o godzinie 16:00 w Nowym Wiśniczu odbędzie się drugie posiedzenie Rady, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowanie. Po posiedzeniu odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla członków Rady, Zarządu i pracowników LGD.

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email