Strona główna

Spotkanie w Brukseli – notatka

Spotkanie w Brukseli – notatka

Krzysztof Kwatera, Prezes Zarządu naszego LGD jest przedstawicielem polskich LGD w strukturach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). W dniu 21 lutego 2017 r. odbyło się w Brukseli spotkanie stałej Podgrupy ds. podejścia LEADER/RLKS. W tym samym dniu odbyło się Walne Zebranie Członków europejskiego stowarzyszenia LGD – ELARD. Krzysztof Kwatera, który jest pełnomocnikiem Zarządu Polskiej Sieci LGD – członka ELARD, reprezentował polską organizację na tym Zabraniu. W dniu następnym – 22 lutego 2017 r, Prezes Zarządu uczestniczył w seminarium nt. innowacji. Poniżej znajdują się notatki Krzysztofa Kwatery z tych spotkań. Udział w tych spotkaniach sfinansowany został ze środków Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Notatka z GA ELARD 21_02_2017

Notatka_2 z Podgrupy ds LEADER 21_02_2017

Notatka z seminarium 22_02_2017