logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Spotkanie w sprawie szlaków rowerowych

by admin

W dniu 4 kwietnia 2011 roku Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” zorganizowało spotkanie szkoleniowe z zakresu przedsięwzięcia LSR „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Spotkanie dotyczyło omówienie istniejących projektów szlaków rowerowych na terenie LGD, planowanego projektu współpracy „Szlak Żeleńskich” oraz pętli gminnych, które mogą być realizowane z małych projektów. Podczas spotkania uzgodniono ostateczny przebieg „Szlaku Żeleńskich” oraz ustalono jako priorytetową realizację odcinka szlaku Trzciańsko – Łapanowskiego, który biegłby od Kamionnej do Dąbrowicy gdzie planowane jest stworzenie przystani rowerowej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przygotowało i opracowało kompleksowy projekt rwoerowych szlaków lokalnych i ponadlokalnych istniejących i planowanych oraz posiada środki na realizacę ww. projektu. Chcielibyśmy aby do 2015 roku nasz obszar był zagłębiem turystyki rowerowej, aby tego dokonać niezbędna jest przede wszystkim współpraca z gminami, które mogą aplikować o środki z programu.

{galeria}szlak4kw2011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy