„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie władz LGD

W dniu 14.11.2018 r. z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia oraz upływającej kadencji władz w Restauracji „Chata Gieda” odbyło się uroczyste spotkanie władz LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz pracowników biura. Na spotkaniu dokonano ogólnego podsumowania działalności od 2009 r. oraz działalności w okresie ostatniej kadencji 2016 – 2018. Uchwalono sprawozdania za okres kadencji z działalności Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostaną przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, planowanym na 26 listopada 2018 r. 

Wszystkim członkom władz LGD dziękujemy za pracę w mijającej kadencji, a tym którzy będą kandydować na nową kadencję życzymy owocnej pracy i sukcesów w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email