„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie z Dyrektorem OR ARiMR w Krakowie

W dniu 10 maja 2017 roku w biurze LGD „Dolina Raby” o godz. 14:30 odbyło się spotkanie kilku małopolskich LGD oraz przedstawicieli Federacji LGD Małopolska z Dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Adamem Ślusarczykiem. Rozmawiano o kwestiach regionalizacji PROW, a także sprawach związanych z funkcjonowaniem LGD w Małopolsce.

Print Friendly, PDF & Email