„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie z Fundacją im. Tadeusza Kantora

W dniu 4.09.2015 r. Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera spotkał się w Warszawie z przedstawicielami Fundacji imienia Tadeusza Kantora. Były dwie osoby – Pan Lech Stangret – Dyrektor Fundacji oraz Pan Antoni Burzyński. Poza remontem budynku domu Tadeusza Kantora w Hucisku są szanse na większą współpracę. Obiekt w Hucisku nie jest otwarty dla publiczności i właściwie Fundacji nie ma jeszcze zakreślonego planu na działalność w tym miejscu. Generalnie są jakieś plany. Prezes LGD umówił się na spotkanie w obiekcie w drugiej połowie października – dotyczyłoby celu czy raczej przedsięwzięcia związanego z dziedzictwem kulturowym. Chce zaprosić innych partnerów zainteresowanych tym zagadnieniem.

T. Kantor to osoba ważna, szczególnie dla środowiska teatralnego, nagrodzona w wielu krajach. Ogromna szansa na promocję obszaru LGD i rozwój naszej działalności, nie tylko w sferze kultury, ale np. pracy z młodzieżą.

Informacja w Onet.pl o problemie remontu domu w Hucisku.

dom kantora

Print Friendly, PDF & Email