„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich

17 marca 2011 roku biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” zorganizowało spotkanie z najaktywniejszymi Kołami Gospodyń Wiejskich działających na obszarze LGD. Spotkanie miało na celu zapoznać panie z KGW z przedsięwzięciem LSR „Smak Doliny Raby”, a także miało na celu podjęcie rozmów i uzgodnień przygotowawczych do realizacji projektu współpracy pt: „Smaki Łączą Regiony”, którego realizacja przewidziana jest na czerwiec 2011 roku. Panie wykazały duże zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie jak również zgłosiły wiele cennych uwag co do jego realizacji. Podczas spotkanie panie z KGW Olchawa zaprezentowały w ramach degustacji nalewkę z pigwy, a Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Gdowie Pani Maria Mleczko przekazała na ręce pracowników biura nowo wydaną książkę „Historia kołami się toczy” za, którą serdecznie dziękujemy.

Inicjatorką spotkania była pani Marlena Ruśkowska, która koordynuje realizację projektu współpracy „Smaki Łączą Regiony”.

W spotkaniu udział wzięły:
– Koło Gospodyń Wiejskich Łazany
– Koło Gospodyń Wiejskich Olchawa
– Koło Gospodyń Wiejskich Grabie
– Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Gdowie pani Maria Mleczko

{galeria}SpotkanieKGW{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email