logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich

by admin

17 marca 2011 roku biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” zorganizowało spotkanie z najaktywniejszymi Kołami Gospodyń Wiejskich działających na obszarze LGD. Spotkanie miało na celu zapoznać panie z KGW z przedsięwzięciem LSR „Smak Doliny Raby”, a także miało na celu podjęcie rozmów i uzgodnień przygotowawczych do realizacji projektu współpracy pt: „Smaki Łączą Regiony”, którego realizacja przewidziana jest na czerwiec 2011 roku. Panie wykazały duże zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie jak również zgłosiły wiele cennych uwag co do jego realizacji. Podczas spotkanie panie z KGW Olchawa zaprezentowały w ramach degustacji nalewkę z pigwy, a Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Gdowie Pani Maria Mleczko przekazała na ręce pracowników biura nowo wydaną książkę „Historia kołami się toczy” za, którą serdecznie dziękujemy.

Inicjatorką spotkania była pani Marlena Ruśkowska, która koordynuje realizację projektu współpracy „Smaki Łączą Regiony”.

W spotkaniu udział wzięły:
– Koło Gospodyń Wiejskich Łazany
– Koło Gospodyń Wiejskich Olchawa
– Koło Gospodyń Wiejskich Grabie
– Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Gdowie pani Maria Mleczko

{galeria}SpotkanieKGW{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy